Lamello
Verbindungstechnik
Lamello

Algemene voorwaarden garantie

Versie: 2015-1
Stand: 03-2015

Garantie:

Lamello heeft u meer te bieden: want Lamello biedt nu niet alleen innovaties, topkwaliteit en jarenlange ervaring op het gebied van houtbewerking, maar vanaf 2 maart 2015 ook een 2-jarige garantie op elke machine, zonder registratie. De garantie gaat in op de datum van aankoop van het apparaat conform onderstaande voorwaarden:

Garantievoorwaarden:

Al het Lamello-gereedschap wordt onderworpen aan de zorgvuldige en strenge kwaliteitscontrole van Lamello. Lamello verleent een fabrieksgarantie zonder afbreuk te doen aan contractuele of wettelijke garantieclaims tegenover de koper.

Voor alle apparaten met een CE-keurmerk die in het assortiment van Lamello zijn opgenomen, geldt: de garantieperiode bedraagt 24 maanden na aankoopdatum voor commerciële en particuliere gebruikers. Binnen deze periode neemt Lamello in geval van een materiaal- of fabrieksfout de kosten voor reparatie en gratis vervanging van defecte onderdelen voor zijn rekening.

In de volgende gevallen kan er geen aanspraak op de garantie gemaakt worden:

  • Bij schade veroorzaakt door ondeskundig gebruik door het niet in acht nemen van de bedieningshandleiding.
  • Bij schade veroorzaakt door ondoelmatig gebruik, het gebruik van ongeschikte toebehoren en het gebruik met bot freesgereedschap.
  • Bij overbelasting, gebruik met onjuiste netspanning en onjuiste stroom.
  • Bij schade als gevolg van externe invloeden, zoals bijv. vallen of schokken.
  • Bij continu gebruik waarbij veel slijtage ontstaat, vooral bij permanent industrieel gebruik of bij langdurige bovengemiddelde belasting van het apparaat.

Normale slijtage resp. gebruiksgerelateerde slijtage aan onderdelen (bijv. koolborstels, kogellagers, schakelaars, kabels en afdichtingen) valt niet onder de garantie.

Gedemonteerde, deels gedemonteerde en met niet-originele reserveonderdelen gerepareerde apparaten zijn eveneens uitgesloten van de garantie. Dit geldt ook voor apparaten die door niet geautoriseerde personen zijn gerepareerd.

Onder de garantie vallende diensten worden uitsluitend door Lamello zelf of door geautoriseerde servicepartners uitgevoerd (een overzicht van geautoriseerde servicepartners is te vinden op www.lamello.com).

De garantieperiode wordt niet verlengd of vernieuwd indien er een onder de garantie vallende dienst is uitgevoerd.

In geval van garantie dient het betreffende elektrische gereedschap samen met een kopie van het aankoopbewijs (met de naam van het product en de aankoopdatum) en het volledig ingevulde reparatieaanvraagformulier gefrankeerd naar Lamello of een geautoriseerde servicepartner opgestuurd te worden. De gegevens op beide documenten moeten overeenstemmen en het typeplaatje op de machine moet aanwezig zijn.

Slijtage:

Uitgesloten van de garantie is normale slijtage resp. gebruiksgerelateerde slijtage aan onderdelen (bijv. koolborstels, kogellagers, schakelaars, kabels en afdichtingen).

Garantie op reserveonderdelen:

Welk reserveonderdeel u ook nodig hebt, wij hebben het minstens 10 jaar op voorraad, koolborstels en schakelaars minstens 15 jaar vanaf de laatste productiedatum van Lamello. Indien een reserveonderdeel binnen 10 jaar niet meer verkrijgbaar is, ontvangt de klant de eerstvolgende module voor de prijs van het reserveonderdeel.

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van de firma Lamello zijn van kracht.