Lamello
Verbindungstechnik
Lamello

Opmerking over de sterktewaarden

Voor zover wij bij onze artikelen gegevens over de sterkten of belastingen vermelden, gaat het om empirische waarden met betrekking tot de belastingsgrenzen op basis van specifiek gedefinieerde testvoorwaarden volgens DIN 68501:2016-11. Een bijzondere kwaliteit, met name dat de artikelen bij het feitelijke gebruik aan de aangegeven belastingen voldoen, wordt daarmee niet toegezegd; het is veeleer de verantwoordelijkheid van de respectieve gebruiker om de geschiktheid van de artikelen voor het specifieke gebruik te controleren en te garanderen. Omdat de naleving van de aangegeven belastingsgrenzen in wezen afhankelijk is van omstandigheden buiten de artikelen zelf, bijv. de eigenschappen van de gebruikte dragermaterialen, de montage of de inbouwomgeving, is elk door ons gegeven advies in de zin van een artikelaanbeveling met betrekking tot een specifieke geschiktheid voor gebruik altijd vrijblijvend en ontslaat het de gebruiker niet van eigen onderzoek.